آرشیو برچسب ها : موفقیت

قانون‌های طلایی در بازاریابی قانون‌های طلایی در بازاریابی قانون رهبری: اول بودن بهتر از بهتر بودن است. قانون طبقه: اگر در یک طبقه نمی‌توانید اول باشید، طبقه دیگری درست کنید تا در آن اول باشید. بازدید: ۸۷