بیش از 10 سال است که به صورت جسته و گریخته روی وب در حال فعالیتیم . مدتی با نام وشمگیر رایانه و در آدرس voshmpc.ir و مدتی در بلاگ های سرویس های مختلف . ولی در حال حاضر نزدیک به 5 سال است که فقط در fazelpc.ir فعالیت می کنیم . چندین بار ظاهر و قالب رو عوض کردیم تا به چیزی که میخوایم برسیم . و فکر میکنم که به خواسته هایمان نزدیک شدیم .

Save

بازدیدها: 601