آرشیو برچسب ها : love

بازدید: ۷۱داشتن علم مسئولیته داشتن ثروت قدرته داشتن عشق محبوبیت و چی میشه اگر بتونیم هر سه رو با هم داشته باشیم . وای خدای من …

بازدید: ۱۶۳قدرت عشق روزی زنی روستایی که هرگز حرف دلنشینی از همسرش نشنیده بود، بیمار شد. شوهر او که موتور سیکلت داشت و از موتورش براى حمل و نقل کالا در شهر استفاده مى کرد، براى اولین بار همسرش را سوار موتورسیکلت خود کرد. زن با احتیاط سوار موتور شد و از دست پاچگی و […]

بازدید: ۳۸جام کشکول: ماجرای خدا و لیلی و شیطان خدا گفت :لیلی یک ماجراست ، ماجرایی آکنده از من . ماجرایی که باید بسازیش . شیطان گفت : تنها یک اتفاق است . بنشین تا بیفتد . آنان که حرف شیطان را باور کردند ، نشستند و لیلی هیچ گاه اتفاق نیافتاد .