آرشیو برچسب ها : 10 فناوری تخیلی که واقعی شدند

پیش‌گویی‌‌های علمی در دنیای سینما تخیل از یک سو و بلند پروازی از سوی دیگر، همیشه انسان را به ساخت وسایلی هدایت کرده که اگرچه در ابتدا شاید عملیاتی به نظر نمی رسیدند اما به تدریج خلاقیت بشر آنها را به طور واقعی وارد زندگی کرده است. انسان که همیشه در تلاش برای بهبود زندگی […]