آرشیو برچسب ها : موفقیت

بازدید: ۸۶راه پیروزی از دید ادیسون برای پیروزی یک راه آسان وجود دارد : هیچ فرصتی را برای کار کردن از دست ندهید و اگر وقت شما کم است ، وقت اختراع کنید . . . (توماس ادیسون) Save

بازدید: ۸۷قانون‌های طلایی در بازاریابی قانون‌های طلایی در بازاریابی قانون رهبری: اول بودن بهتر از بهتر بودن است. قانون طبقه: اگر در یک طبقه نمی‌توانید اول باشید، طبقه دیگری درست کنید تا در آن اول باشید.