برای اطلاع از اینکه هر شماره کارت عابر بانکی متعلق به چه بانکی هست باید از ۶ رقم ابتدایی کارت استفاده کنید . در اینجا لیست تمام بانک های کشور رو براتون آماده کردیم . امیدوارم که به کار شما عزیزان بیاد . پیش شماره کارت‎های شتابی بانک‎های کشور

همان طور که می‌دانید، شماره روی کارت شتابی بانکهای کشور یک عدد ۱۶رقمی است. ۶ شماره اول این عدد ۱۶ رقمی در واقع معرف بانک صادرکننده آن کارت است. در جداول زیر فهرست کامل پیش شماره کارت شتابی بانکهای کشور به ترتیب نام بانک و به ترتیب پیششماره کارت ارائه شده است:
پیش شماره کارتهای شتابی بانکهای کشور
به ترتیب نام بانک
به ترتیب پیششماره کارت
بانک اقتصاد نوین
۶۲۷۴-۱۲
بانک توسعه صادرات ایران
۲۰۷۱-۷۷
بانک انصار
۶۲۷۳-۸۱
بانک پاسارگاد
۵۰۲۲-۲۹
بانک ایران زمین
۵۰۵۷-۸۵
بانک شهر
۵۰۲۸-۰۶
بانک پارسیان
۶۲۲۱-۰۶
بانک توسعه تعاون
۵۰۲۹-۰۸
بانک پارسیان
۶۳۹۱-۹۴
بانک کارآفرین
۵۰۲۹-۱۰
بانک پارسیان
۶۲۷۸-۸۴
بانک دی
۵۰۲۹-۳۸
بانک پاسارگاد
۶۳۹۳-۴۷
بانک گردشگری
۵۰۵۴-۱۶
بانک پاسارگاد
۵۰۲۲-۲۹
بانک ایران زمین
۵۰۵۷-۸۵
بانک تات
۶۳۶۲-۱۴
موسسه اعتباری کوثر
۵۰۵۸-۰۱
بانک تجارت
۶۲۷۳-۵۳
بانک سپه
۵۸۹۲-۱۰
بانک توسعه تعاون
۵۰۲۹-۰۸
بانک رفاه کارگران
۵۸۹۴-۶۳
بانک توسعه صادرات ایران
۶۲۷۶-۴۸
بانک صادرات ایران
۶۰۳۷-۶۹
بانک توسعه صادرات ایران
۲۰۷۱-۷۷
بانک کشاورزی
۶۰۳۷-۷۰
بانک حکمت ایرانیان
۶۳۶۹-۴۹
بانک ملی ایران
۶۰۳۷-۹۹
بانک دی
۵۰۲۹-۳۸
بانک قرض الحسنه مهر ایران
۶۰۶۳-۷۳
بانک رفاه کارگران
۵۸۹۴-۶۳
بانک ملت
۶۱۰۴-۳۳
بانک سامان
۶۲۱۹-۸۶
بانک سامان
۶۲۱۹-۸۶
بانک سپه
۵۸۹۲-۱۰
بانک پارسیان
۶۲۲۱-۰۶
بانک سرمایه
۶۳۹۶-۰۷
بانک تجارت
۶۲۷۳-۵۳
بانک سینا
۶۳۹۳-۴۶
بانک انصار
۶۲۷۳-۸۱
بانک شهر
۵۰۲۸-۰۶
بانک اقتصاد نوین
۶۲۷۴-۱۲
بانک صادرات ایران
۶۰۳۷-۶۹
بانک کارآفرین
۶۲۷۴-۸۸
بانک صنعت و معدن
۶۲۷۹-۶۱
بانک توسعه صادرات ایران
۶۲۷۶-۴۸
بانک قرض الحسنه مهر ایران
۶۰۶۳-۷۳
پست بانک ایران
۶۲۷۷-۶۰
بانک قوامین
۶۳۹۵-۹۹
بانک پارسیان
۶۲۷۸-۸۴
بانک کارآفرین
۶۲۷۴-۸۸
بانک صنعت و معدن
۶۲۷۹-۶۱
بانک کارآفرین
۵۰۲۹-۱۰
بانک مسکن
۶۲۸۰-۲۳
بانک کشاورزی
۶۰۳۷-۷۰
موسسه اعتباری توسعه
۶۲۸۱-۵۷
بانک کشاورزی
۶۳۹۲-۱۷
بانک تات
۶۳۶۲-۱۴
بانک گردشگری
۵۰۵۴-۱۶
بانک مرکزی
۶۳۶۷-۹۵
بانک مرکزی
۶۳۶۷-۹۵
بانک حکمت ایرانیان
۶۳۶۹-۴۹
بانک مسکن
۶۲۸۰-۲۳
بانک پارسیان
۶۳۹۱-۹۴
بانک ملت
۶۱۰۴-۳۳
بانک کشاورزی
۶۳۹۲-۱۷
بانک ملت
۹۹۱۹-۷۵
بانک سینا
۶۳۹۳-۴۶
بانک ملی ایران
۶۰۳۷-۹۹
بانک پاسارگاد
۶۳۹۳-۴۷
بانک مهر اقتصاد
۶۳۹۳-۷۰
بانک مهر اقتصاد
۶۳۹۳-۷۰
پست بانک ایران
۶۲۷۷-۶۰
بانک قوامین
۶۳۹۵-۹۹
موسسه اعتباری توسعه
۶۲۸۱-۵۷
بانک سرمایه
۶۳۹۶-۰۷
موسسه اعتباری کوثر
۵۰۵۸-۰۱
بانک ملت
۹۹۱۹-۷۵
گردآوری: انجمن حسابداران خبره ایران

عضو کانال تلگرام ما شوید : @rayanety

به وب سایت های دیگر ما هم سر بزنید :

نجو - خدمات گسترده کامپیوتری و اینترنتی و تهیه سفارشات مختلف شما

استاو - سیستم تکمیل آموزش آنلاین برای آموزش سریعتر و بهتر

ارسال دیدگاه