قانون راز جاذبه در اسلام – رسول خدا (ص) روى منبر فرمود: قسم به خدائى که شریک ندارد؛

قانون راز جاذبه در اسلام

قانون راز جاذبه در اسلام

به مؤمنى هرگز خیر دنیا و آخرت داده نشده مگر به سبب

حسن ظن او به پروردگارش

و امیدش به او

و حسن خلقش

و نگهدارى خود از غیبت کردن مؤمنین                             قانون راز جاذبه در اسلام

و قسم به خدائى که شریک ندارد خدا مؤمنى را عذاب نمى‌فرماید بعد از توبه و استغفارش مگر به سبب

سوء ظنش به خداوند

و تقصیرش در امید به پروردگارش

و به سبب بدخلقى

و غیبت نمودنش از مؤمنین

و قسم به خدائى که جز او خدائى نیست نیکو نمى‌شود گمان بندۀ مؤمنى به خدا مگر اینکه خدا نزد گمان او است.

به درستى که خدا کریم است حیاء مى‌فرماید که بندۀ مؤمن ظن خود را به او نیکو نماید و خدا برخلاف گمان و امیدش رفتار نماید.

پس گمان خود را به خدا نیکو نمائید و به سوى او راغب شوید.

میترا رنک
درباره fazely.rayanet

مدیر فروشگاه و وب سایت رایانت هستم و متولد 1363 اهل گنبد .

ارسال دیدگاه