قانون‌های طلایی در بازاریابی

بازاریابی

بازاریابی

قانون‌های طلایی در بازاریابی

  • قانون رهبری: اول بودن بهتر از بهتر بودن است.
  • قانون طبقه: اگر در یک طبقه نمی‌توانید اول باشید، طبقه دیگری درست کنید تا در آن اول باشید.

  • قانون ذهن: وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان بهتر از ورود به بازار است.
  • قانون تصورات: بازاریابی جنگ محصولات نیست، بلکه جنگ تصورات است.
  • قانون توجه: اثرگذارترین مفهوم در بازاریابی، داشتن کلمه‌ای در ذهن مشتریان است.
  • قانون انحصار: دو شرکت نمی‌توانند یک کلمه‌ی مشترک در ذهن مشتریان داشته باشند.
  • قانون نردبان: استراتژی مورد استفاده‌ی شما به پله‌ای از نردبان بستگی دارد که روی آن ایستاده‌اید.
  • قانون مسابقه‌ی دونفره: در بلندمدت، هر بازاری به محل مسابقه دو اسب تبدیل می‌شود.
  • قانون عکس: اگر هدفتان جایگاه دوم است، استراتژی شما را رهبر بازار تعیین می‌کند.
  • قانون چشم انداز: آثار بازاریابی در گذر زمان نمایان می‌شود.
میترا رنک
درباره fazely.rayanet

مدیر فروشگاه و وب سایت رایانت هستم و متولد 1363 اهل گنبد .

ارسال دیدگاه