ظاهرا سازمان ملل هر ده سال رو برای یک چیز نام گذاری کرده . من که این سیستم رو متوجه نشدم . اگر کسی متوجه شد برای مکن و بقیه عزیزان هم توضیح بده که یعنی چی : دهه‌های بین‌المللی

سازمان برگزارکننده: یونسکو
دهه بین‌المللی ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان (۲۰۱۰ـ ۲۰۰۱)
دهه ملل متحد برای سوادآموزی (۲۰۱۲ـ۲۰۰۳)
دومین دهه بین‌المللی ملل بومی جهانی (۲۰۱۲ـ۲۰۰۳)
دهه تنوع زیستی (۲۰۲۰-۲۰۱۱)
دهه ملل متحد برای آموزش در خدمت توسعه پایدار (۲۰۱۴ـ۲۰۰۵)
دهه بین‌المللی اقدام در باره موضوع «آب، منبع زندگی» (۲۰۱۴ـ۲۰۰۵)
دهه بین­ المللی تقارب فرهنگ­ها  (۲۰۲۲-۲۰۱۳)

 

عضو کانال تلگرام ما شوید : @rayanety

به وب سایت های دیگر ما هم سر بزنید :

نجو - خدمات گسترده کامپیوتری و اینترنتی و تهیه سفارشات مختلف شما

استاو - سیستم تکمیل آموزش آنلاین برای آموزش سریعتر و بهتر

ارسال دیدگاه