جوک کاندومی

جوک کاندومی

جوک کاندومی

رفتم داروخانه گفتم ۲۰ تا کاندوم بدین .

پشت سرم دو تا دختر خندیدن گفتم بکنش ۲۲ تا.

دیدم دوتاشون خفه شدن …

.

.

.

اگه بخندی میکنمش ۲۳ تاحواستو جمع کن …

Save

عضو کانال تلگرام ما شوید : @rayanety

به وب سایت های دیگر ما هم سر بزنید :

نجو - خدمات گسترده کامپیوتری و اینترنتی و تهیه سفارشات مختلف شما

استاو - سیستم تکمیل آموزش آنلاین برای آموزش سریعتر و بهتر

ارسال دیدگاه