دفترچه خاطرات جهان پهلوان تختی

دفترچه خاطرات جهان پهلوان تختی

دفترچه خاطرات جهان پهلوان تختی

از حمام نمره اومدیم بیرون، توی برف خانومی محجبه بساط کیسه و لیف و.. دستش گرفته بود ، رفت جلو و نصف لیف و کیسه و جورابهای اون را خرید.. تعجب کردم گفتم واسه کی میخری!؟ ما که تازه از حمام اومدیم بیرون ، اونوقت چرا اینهمه زیاد….!؟؟
گفت اگه من و تو ازش نخریم کی ازش بخره.؟ اون توی این سرما واسه حفظ شرافتش و ناموسش ایستاده …! پس بخر و بخریم تا اونهم با شرفت زندگی کنه.!
برگشت و کل خریدش را گذاشت توی حمام و گفت ؛ نصرت اینها را بزار دمه دست مردم بگو صلواتی…!

جهان پهلوان تختی

جهان پهلوان تختی

( دفترچه خاطرات جهان پهلوان تختی)
ر وحش شاد جهان پهلوان تختی

Save

Save

عضو کانال تلگرام ما شوید : @rayanety

به وب سایت های دیگر ما هم سر بزنید :

نجو - خدمات گسترده کامپیوتری و اینترنتی و تهیه سفارشات مختلف شما

استاو - سیستم تکمیل آموزش آنلاین برای آموزش سریعتر و بهتر

ارسال دیدگاه